Videojet 3430

Videojet 3430

Videojet 3430 je idealno rešenje za aplikacije koje zahtevaju brz i fleksibilan prenos podataka i proces obeležavanja, kao što su aplikacije koje se koriste u industrijama pića, piva, hrane, pakovanja i ekstruzionoj industriji. Umereno brzim linijama, kao što su u proizvodnjama proizvoda za ličnu negu, farmaceutskih i industrijskih komponenata će, takođe, odgovarati izuzetna brzina i rezolucija lasera Videojet 3430.

Ovaj printer nudi:

  • Brzo, kvalitetno markiranje
  • Najlakšu integraciju - zglobnu ruku i odvojenu glavu
  • Izuzetnu fleksibilnost - jedinstvenu pokretnu jedinicu sa IP65 stepenom zaštite

Laserska štampa

Brzo, kvalitetno ispisivanje

Videojet 3430 sistem za lasersko obeležavanje, uz 50 vati snage, pruža najveće brzine štampe i obeležavanje velikog broja proizvoda. Sa brzinama štampe do 2 000 karaktera u sekundi i brzinama proizvodnih linija do 15 m/sec, Videjet 3430 ispunjava čak i zahteve industrije pića sa velikim kapacitetom proizvodnje. Videojet 3430 sistem ispisuje više informacija pri većim brzinama: tekst u više redova, kodove koji se mašinski očitavaju, grafike i logoe će ispisivati trajno i konstantno na velikom broju različitih materijala.

Najlakša integracija

Sa zglobnom rukom i malom glavom koja skenira, Videojet 3430 se lako integriše na malom prostoru među mašinama i na proizvodnim linijama. U opcionoj horizontalnoj konfiguraciji može se postaviti i iznad mašina - ne zauzimajući prostor na podu. Videojet 3430 je mobilan, pruža proizvodnu fleksibilnost mogućnošću da obeležava proizvode jedne nedelje na jednom mestu, a potom, jednostavnom promene lokacije printera, lako se može postaviti na drugu proizvodnu liniju sledeće nedelje.

Izuzetna fleksibilnost

Svojom sposobnošću da podnese čak i teška proizvodna okruženja, Videojet 3430 sistem za lasersko obeležavanje je izdržljiv i pouzdan. Kućište je od nerđajućeg čelika i opremljeno je zaštitom od prskanja vodom IP65 i sistemom za hlađenje, i na taj način štiti ključne komponente od rada lasera i smanjuje potrebe za održavanjem. Radi jednostavne i brze postavke, Videojet 3430 sistemom se može upravljati ili preko njegovog integrisanog korisničkog intefejsa, kompjutera sa grafičkim korisničkim interfejsom ili se može u potpunosti kontrolisati pomoću PLC/in line kontrolom.

  • Jednostavna integracija na proizvodnu liniju
  • Konstantno i trajno obeležavanje pri velikim brzinama
  • Izuzetan koncept komunikacije
  • Jednostavan za upotrebu

 

 

Slike sa instalacija

Naši prijatelji

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

Online bookmaker Romenia bet365

София Dyrven Material

София Дъски цена